Przejdź do treści

Pastorówka

Liczba wizyt: 92

Pastorówka w Aleksandrowie Łódzkim

 

Dom pastora został wzniesiony w 1848 r. staraniem gminy ewangelicko-augsburskiej. Usytuowany jest w zachodniej pierzei Placu Kościuszki. Od strony północnej przylega do dawnego kościoła ewangelickiego. Jest murowany z cegły, parterowy, częściowo podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem, zwieńczony wysokim dachem naczółkowym. Wzniesiono go na planie prostokąta, z sienią przelotową na osi. Po obu stronach sieni znajdowały się po dwa pomieszczenia mieszkalne. Od północy do pastorówki dostawiono nieco niższą przybudówkę mieszczącą przejście do kościoła, krytą płaskim dachem pulpitowym.

Architektura zewnętrzna budynku uzyskała formy klasycystyczne. Elewacja frontowa jest siedmioosiowa. W przyziemiu wyodrębniono niewielki cokół, w którym znajdują się prostokątne okienka piwniczne i blendy. Powyżej lico ściany jest w całości boniowane. Wszystkie otwory okienne i otwór drzwiowy są prostokątne, zamknięte prosto. Wejście flankuje para pilastrów o kanelowanych trzonach, a poprzedzają krótkie schody o sześciu stopniach. W nadprożu znajduje się majuskułowy napis: „BIBLIOTEKA PUBLICZNA”, dodany już współcześnie. Całość wieńczy gzyms. Pozostałe elewacje opracowane są gładko. Wnętrza nie zachowały żadnych elementów stylowych.

Obecnie w wyremontowanym gmachu dawnej plebanii ewangelsickiej mieści się Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego.

 

 

Bibliografia

  1. Pastorówka, karta ewid., oprac. J. Warszawa, maj 1984, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi.
  2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II (Województwo łódzkie), red. J.Z. Łoziński, z. 6 (Powiat łódzki i miasto Łódź), oprac. M. Kwiczała, Warszawa 1953, s. 179.
  3. Kuropatwa A.B., Dzieje kościoła ewangelickiego, „Aleksandrów wczoraj i dziś” 2003, R. XXI, s. 26.

 

Słowa kluczowe:
Autor: Małgorzata Karkocha
Data fotografii: