Przejdź do treści

Cmentarz rzymskokatolicki

Liczba wizyt: 1505

Cmentarz rzymskokatolicki w Aleksandrowie Łódzkim

 

Cmentarz rzymskokatolicki w Aleksandrowie Łódzkim, położony przy ul. Wojska Polskiego 52/54 (dawna ul. Kościelna), został założony w roku 1820 na działce o powierzchni 0,8 ha, ofiarowanej przez właściciela miasta Rafała Bratoszewskiego (ok. 1765–1824). Od początku istnienia podzielony był na część katolicką i ewangelicką. Z czasem (nie wiadomo dokładnie kiedy) wydzielona została także część prawosławna o powierzchni 600 m2, zlikwidowana po ewakuacji Rosjan w 1915 r. W wieku XX obszar nekropolii był kilkakrotnie powiększany od strony wschodniej (przez zakup sąsiednich działek) i południowej (kosztem cmentarza ewangelickiego). Obecnie zajmuje powierzchnię 3,3 ha.

Cmentarz ogrodzony jest parkanem murowanym z cegły, z bramą od strony południowej z początku XX w. Stara część założenia charakteryzuje się regularnym układem prostokątnych kwater. Część nowa nie ma określonego układu przestrzennego. Najstarszy nagrobek – zmarłego w 1891 r. działacza miejskiego Alojzego Namysłowskiego – ma formę steli zwieńczonej krzyżem z piaskowca. Na cmentarzu znajduje się kilka pomników sygnowanych przez autorów, m.in. Mariana Żelazowskiego z 1912 r. (sygn. „F. Szymański Łódź”), Konstantego Nozdrowicza z tego samego czasu (sygn. „H. Pfitzner Łódź”), rodziny Sznajdrów z 1920 i rodziny Zdanowiczów z 1923 r. (sygn. „W. Konopka Łódź”). W zachodniej części nekropolii mieści się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. oraz cywilnych ofiar terroru hitlerowskiego, ekshumowanych z miejscowego cmentarza żydowskiego. Napis na tablicy inskrypcyjnej głosi: „Poległym żołnierzom we wrześniu 1939” oraz „Aleksandrowianom pomordowanym w latach hitlerowskiej okupacji 1939–1945”.

 

 

Bibliografia

  1. Karta cmentarza, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w Łodzi.
  2. Witerski D., Obiekty sakralne i stan gospodarczy parafii, „Aleksandrów wczoraj i dziś” , s. 5–6.
  3. Zabytkowe cmen­tarze i mogiły w Polsce. Wojew­ództwo łódzkie, oprac. Lewkowska, W. Wal­czak, Warszawa 1996, s. 16.

 

Słowa kluczowe:
Autor: Małgorzata Karkocha
Data fotografii: